Energielabel verplicht

Met ingang van 1 januari 2008 moet iedereen in Nederland bij verkoop  of verhuur van een woning ouder dan 10 jaar een energiecertificaat  overleggen

Met ingang van 1 januari 2008 moet iedereen in Nederland bij verkoop of verhuur van een woning een energiecertificaat overleggen. Vergelijkbaar met het energielabel voor witgoed en auto’s geeft het label aan hoe energiezuinig de woning is, op een schaal van A (zeer zuinig) tot en met G (zeer inefficiënt). Aan dit label is ook een energiebesparingadvies (EPA) gekoppeld dat aangeeft op welke punten de energiezuinigheid van de woning kan worden verbeterd, zodat er direct op energie kan worden bespaard.

Zie voor meer informatie ook www.vbo.nl en www.vrom.nl

Snel en slim besparen

Het energieadvies gaat in op een aantal aspecten van de woning. Vooral oudere woningen verliezen veel warmte via het dak en de gevel. Isolatie hiervan levert vaak al een grote besparing op. Daarnaast kunnen vloeren en leidingen worden geïsoleerd. Denk maar eens aan de leidingen die door onverwarmde ruimtes lopen zoals garages, zolders en kruipruimtes. Hier gaat veel warmte verloren. Ook de aanschaf van een HR ketel levert als snel een besparing van 15 % per jaar op in gasverbruik. En het vervangen van enkel glas door dubbel glas zorgt er voor dat de warmte langer behouden blijft en de kou wordt buiten gehouden.

Woningen ouder dan 10 jaar

Met ingang van 1 januari 2008 moet iedereen in Nederland bij verkoop of verhuur van een woning ouder dan 10 jaar een energiecertificaat overleggen.

Ik wil meer weten